"Tito velcí komáři nás chtějí vystrašit. Naštěstí nejsou tak těžcí, jak vypadají. Mellthasi, co říkáš ohnivé kouli?"
(Mellthas přikývne a pozdvihne jeho paže.)