Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
British flag
Menu


TOPlist

Bannery

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS

Validní HTML 4.01

Náš banner

Albion web

Poznatky

Celá hra se odehráva v roce 2227 n.l.

Planeta

Velikost je menší než u Země, asi 8000 km průměr.

Nestřídají se roční období, podnebí na jednom místě je stále stejné.

Gravitace je o něco menší než 1 G.

Teplota kolem 25°C.

Planeta je bohatá na kyslík.

Velmi bohatá fauna a flora.

Slunce je podobné tomu našemu, ale zbarvené do červena.

Nemá žádné osové vychýlení, proto tam nejsou žádné významné sezónní výkyvy v teplotě.

1 albionská sekunda je stejně dlouhá jako 1,25 pozemských sekund. (1 pozemská sekunda je stejně dlouhá jako 0,8 albionských sekud.)

1 den na Albionu je dlouhý 19,2 pozemských hodin.

(další časové údaje jsou v jejich mírách)

Informace Toronta

Nugget je malá pouštní planeta, se stupněm gravitace 0.8 G, odpovídajícím těžkému jádru.
V ovzduší je kyslík, ale dýchání na otevřeném vzduchu není bez pomoci prvděpodobně možné.
Její slunce je co to velikosti podobné tomu našemu, ale záření barevného spektra ho zabarvuje trochu do červena.
Planeta nemá žádné osové vychýlení, proto tam nejsou žádné významné sezónní výkyvy v teplotách.
Denní teplota je okolo 50°C a noční teplota kolem bodu mrazu.
Nerovnoměrný počet otáček kolem slunce svědčí o roku tak dlouhém, jako je na Zemi.

Obyvatelé

Iskaiové

Stavba těla, život

Vyvinuli se pravděpodobně z dravců.

Dožívají se kolem 30 až 40 let.

Mají stejnou inteligenci jako člověk

Ocas používají jako třetí ruku.

Iskaiové mají takzvanou vonnou žlázu, která slouží při podepisování.

Na hlavě je vidět zvláští orgán, trii, je viděn jakou centrum ducha. Poranění vede k narušení osobnosti, ztrátě paměti nebo smrti.

Nejsou tak silní, ale rychlí.

Výborný čich a sluch.

Dokáží potlačit bolest.

Ženy jsou plodné tři měsíce v roce.

Osídlení

Obývají 2 kontinenty.

Společnost

Rada města je vládou města případně kontinentu.

Sebainah vládne lidu, v důležitých věcech potřebuje souhlas rady.

Komise rady, poradní kruhy, jsou skupinou Iskaiů, která se stará o určité záležitosti.

V případě krize jsou uděleny Sebainah zvláštní pravomoce.

O různé záležitosti se hlasuje, Sebainah má 2 hlasy a rozhodne nerozhodné hlasování.

Většina rodin patří k různým společenstvím, klanům.

Klany se specializují na určitou věc, lov, řemesla atd.

Sebai klanů volí hlavu rady, Sebainah.

Magie

Někteří jedinci dokážou ovládat magii.

Magie se dělí na skupiny Tvůrců a Kouzelníků

Tvůrci - tvoří budovy pomocí rostlin

Kouzelníci - léčí, tvoří, ničí

Obřad Sebai je nejmocnější magický akt, při němž se přes trii novorozence v prvním týdnu přenese celé já někoho jiného přes jeho trii.

Obřad se nemůže provést bez souhlasu matky novorozence.

Po obřadu se přijme titul Sebai doplněný o číslo, po kolikáté se obřad provádí.

Čísla jsou v Iskaiském jazyce nebo číslice (Li, dre..., 1, 2...)

Han - magické energetické centrum

Historie

Nejsou dostupné žádné prameny.

Lidé - Keltové

Historie

Animebona a Animenkna stvořili Zemi (asi celý Vesmír), Animebona si vytvořila své lidi, Kelty. Animenkna žárlil a stvořil Helromiery.

Helromierové a Keltové spolu dlouho válčili.

Největší hrdinové, bratři Vercingetorix a Catuvellanus s Cantem Moudrým bojovali proti Saetharovi a Bathrigovi.

Vercingetorix a Catuvellanus padli v bitvách proti Saetharovi.

Bathrig sice nepřemohl Kelty, ale začal jim kázat o Neznámém bohovi. Hodně Keltů se dalo zlákat a přistoupilo k Bathrigovi, jenom Canto poznal, že Bathrig dává Neznámému bohovi jméno Iaghvir, jako Helromierové.

A tak se Canto a několik věrných stáhli a Animebona promluvila k Cantovi. Vytvořila bránu šera a mlhy a Canto vedl své lidi skrz bránu do nové země, které dal jméno Albion.

Keltové přišli na Albion před 2000 lety.

Umění

Umění tisku před 400 lety.

Píše se na pergameny.

Řemesla

Léčení

Básníci

Kouzelníci

Hrnčíři

Tkalci

Pletači

Kováři

Lidé - Helromierové

Historie

V roce 2227 n.l. přistáli na Albionu Helromierové ze Země se svojí obří kovovou vesmírnou lodí do pouště Umajo, s úmysly úplně Albion vyplenit. Díky skupině hrdinů, Tomovi Driscollovi, Rainerovi Hofstedtovi, Joemu Bernardovi, Harriet, Drirrovi, Siře a Mellthasovi byla hrozba zažehnána. S pomocí skupiny lidí, kteří si říkají Dji Cantos, vytvořili magický artefakt, s jehož pomocí nechali zarůst loď rostlinami.

Nyní žijí jako další národ na Albionu v pokoji s ostatními lidmi. Na jejich místě byla vybudována Jeskyně Bohyně a cesta přes podzemí zavalena. Jeskyně Bohyně ale má speciální oprávnění přenostu jenom pro určené osoby, aby nedošlo ke zmatkům příčinou nenadálého technického pokroku. Jsou jimi hrdinové Tom a další a Osvícení, kteří mohou další určit.

Společnost

Vedoucí je kapitán, ten má různé pomocníky, pracovníky a stráže, pracovníci se nazývají technici a stráže ochranka.

Božstvo

Neznámý bůh - neznámý bůh, otec Animebony a Animenkny.

Animebona - dcera Neznámého boha, Bohyně Iskaiů, Danu lidí.

Discord